Przeskocz do treści

W dniu 5 listopada czciliśmy naszego patrona, św. Karola Boromeusza obchodząc uroczystości odpustowe. Sumie odpustowej o godz. 12.30 przewodniczył Ksiądz Infułat Daniel Nowak. Kazania odpustowe głosił ks. Krystian Wilczyński, dyrektor Wydziału Katechetycznego naszej Archidiecezji. Poniżej krótka fotorelacja z tego dnia.

3 września msza święta o godz. 9.30 sprawowana była w nowym kościele przy naszym nowym ołtarzu. 

W bieżącym tygodniu w nowym kościele zostały ustawione na stałe ołtarz oraz ambona. Oba elementy są wykonane z włoskiego białego marmuru carrara. Fundatorem jest Ksiądz Arcybiskup Senior Sławoj Leszek Głódź, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za podjęcie tego wielkiego dzieła oraz życzliwość okazywaną naszej wspólnocie parafialnej. Ołtarz oraz ambonę zaprojektował Pan Marek Karp, a wykonawcą jest firma kamieniarska „Łotowski” z Choroszczy k/Białegostoku.

Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 11.00 w naszej kaplicy miało miejsce uroczyste poświecenie feretronu ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Ofiarodawcą feretronu jest jedna z rodzin naszej parafii, której bardzo dziękujemy za podjęcie tego dzieła. Feretron będzie nam towarzyszył podczas pielgrzymki do Swarzewa, w Dzień Fatimski oraz procesjach w ciągu całego roku.

W czwartek 08.06 przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli Boże Ciało. Po Mszy świętej o godzinie 10:00 która sprawowana była w naszym nowym kościele wyruszyliśmy w procesji ulicami Gryfa, Jaśminową, Patoka, Gryfa, II MPS, Gryfa. Procesję zakończyliśmy przy naszej kaplicy.

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!
 
 
Nadszedł najważniejszy moment w roku dla całego naszego Kościoła, Święta noc Zmartwychwstania Pańskiego, którą rozpoczęliśmy uroczystą Liturgią Wigilii Paschalnej. Jest to noc zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.
 
 

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy w naszej parafii uroczyste obchody Triduum Paschalnego. Ten dzień przypomina nam jak wielkim darem dla nas jest ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa, którego dokonał Jezus w wieczerniku. 🙏❤️
 
Po Mszy Św. służba liturgiczna oraz przedstawiciele parafian złożyli życzenia naszym kapłanom w dowód wdzięczności za trud posługi pośród nas. Pamiętajmy o Nich w naszych modlitwach. Niech Duch Święty umacnia ich w realizacji powierzonych zadań, a najwyższy kapłan Jezus Chrystus będzie wzorem do naśladowania.
 
Księże proboszczu Andrzeju i księże Krystianie, dziękujemy, że jesteście! 😊

W piątek 31.03 uczestniczyliśmy wspólnie w ulicznej Drodze Krzyżowej, która przebiegała pod hasłem: „Kim jest święty? Śladami Jana Pawła II”. Rozpoczęliśmy Mszą świętą o godz. 18.30 w Parafii NMP Królowej. Bezpośrednio po Mszy świętej wyruszyliśmy niosąc krzyż ulicami: Rybacką, Necla oraz Gryfa Pomorskiego. Nabożeństwo zakończyliśmy przy krzyżu misyjnym naszej parafii.