Przeskocz do treści

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!
 
 
Nadszedł najważniejszy moment w roku dla całego naszego Kościoła, Święta noc Zmartwychwstania Pańskiego, którą rozpoczęliśmy uroczystą Liturgią Wigilii Paschalnej. Jest to noc zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.
 
 

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy w naszej parafii uroczyste obchody Triduum Paschalnego. Ten dzień przypomina nam jak wielkim darem dla nas jest ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa, którego dokonał Jezus w wieczerniku. 🙏❤️
 
Po Mszy Św. służba liturgiczna oraz przedstawiciele parafian złożyli życzenia naszym kapłanom w dowód wdzięczności za trud posługi pośród nas. Pamiętajmy o Nich w naszych modlitwach. Niech Duch Święty umacnia ich w realizacji powierzonych zadań, a najwyższy kapłan Jezus Chrystus będzie wzorem do naśladowania.
 
Księże proboszczu Andrzeju i księże Krystianie, dziękujemy, że jesteście! 😊

W piątek 31.03 uczestniczyliśmy wspólnie w ulicznej Drodze Krzyżowej, która przebiegała pod hasłem: „Kim jest święty? Śladami Jana Pawła II”. Rozpoczęliśmy Mszą świętą o godz. 18.30 w Parafii NMP Królowej. Bezpośrednio po Mszy świętej wyruszyliśmy niosąc krzyż ulicami: Rybacką, Necla oraz Gryfa Pomorskiego. Nabożeństwo zakończyliśmy przy krzyżu misyjnym naszej parafii.

ODNOWIENIE MISJI ŚWIĘTEJ

Parafia św. Karola Boromeusza w Wejherowie

05 – 08 marca 2023

Niedziela 05.03 - NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

 • Uroczyste rozpoczęcie odnowienia Misji podczas każdej Mszy świętej

Poniedziałek 06.03 - BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

 • Msza św. o godz. 9.00
 • Msza św. o godz. 18.00 oraz Nabożeństwo
 • SP Nr 5
  • klasy VII – VIII godz. 14.00
  • klasy IV – VI godz. 15.00
  • klasy 0 – III godz. 16.00

Wtorek 07.03 - EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE

 • Msza św. o godz. 9.00
 • Msza św. o godz. 18.00 oraz Nabożeństwo
 • SP Nr 5
  • klasy VII – VIII godz. 14.00
  • klasy IV – VI godz. 15.00
  • klasy 0 – III godz. 16.00

Środa 08.03 - WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY

 • Msza św. o godz. 9.00 oraz procesja pod krzyż misyjny
 • Msza św. o godz. 18.00 oraz procesja pod krzyż misyjny
 • SP Nr 5
  • klasy VII – VIII godz. 14.00
  • klasy IV – VI godz. 15.00
  • klasy 0 – III godz. 16.00

Okazja do spowiedzi – przed Mszą świętą

Odnowienie Misji świętej prowadzą Ojcowie Misjonarze Oblaci z Poznania

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKO – GOSPODARCZE
ROK 2022
IV Niedziela zwykła 29.01.2023

Wstęp

„Szukacie Pana, wszyscy pokorni ziemi” (So 2,3a). Słowa Proroka to początek dzisiejszego pierwszego czytania. Są przypomnieniem i zaproszeniem do nieustannego odkrywania Boga w historii swego życia i codzienności zdarzeń. W każdym czasie i każdym miejscu. Ważnym miejscem spotkania z Bogiem jest świątynia, która gromadzi nas jako wspólnotę parafialną. Dziś podsumujmy miniony rok, dziękując Panu Bogu za otrzymane dary i zdobyte doświadczenie.

Najważniejsze wydarzenia parafialne w roku 2022

 • 03 – 15.01 odbyła się kolęda w zgłoszonych wcześniej domach
 • 16.01 posługę organisty rozpoczęła Pani Agata Benkowska
 • 21.01 kolędę na plebanii odprawił Ksiądz Biskup Zbigniew Zieliński
 • 27.02 oraz 02.03 zbiórka do puszek na pomoc dla Ukrainy
 • 07 – 09.03 rekolekcje wielkopostne dla uczniów SP Nr 5
 • 27 – 30.03 rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, które poprowadził ks. Prof. Wojciech Bęben z Lublina
 • 08.04 Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii
 • marzec i kwiecień - Ksiądz Proboszcz prowadził rekolekcje i zbierał ofiary na budowę naszego kościoła w Parafii św. Wawrzyńca w Luzinie oraz Chrystusa Króla w Wejherowie
 • 05.05 Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania
 • 14.05 Uroczystość I Komunii świętej dzieci klas III
 • 22.05 rocznica I Komunii świętej dzieci klas IV
 • 04.06 nasza młodzież uczestniczyła w spotkaniu na Lednicy
 • 25.06 pielgrzymka dla dzieci i rodziców do Gietrzwałdu oraz Stoczka Warmińskiego
 • 17.07 gościliśmy o. Pawła Ratajczyka, Misjonarza Oblatów Maryi Niepokalanej, który głosił kazania oraz rozprowadzał kalendarze misyjne
 • 27.08 festyn parafialny
 • 28.08 poświęcenie pierwszego parafialnego feretronu ku czci św. Karola Boromeusza oraz św. Jana Pawła II
 • 03 – 04.09 odbyła się Piesza Pielgrzymka do Swarzewa; uczestniczyło w niej ok. 150 osób
 • 08.09 wprowadziliśmy cotygodniową czwartkową adorację Najświętszego Sakramentu.
 • 04.11 w liturgiczne wspomnienie św. Karola Boromeusza modliliśmy się Podczas Mszy świętej za +Księdza Proboszcza Piotra Lewańczyka w III rocznicę śmierci
 • 05.11 wspólny różaniec na cmentarzu przy grobie ks. Piotra Lewańczyka
 • 06.11 doroczna uroczystość odpustowa i poświęcenie nowej sali przeznaczonej na spotkania duszpasterskie
 • lipiec – listopad - Ksiądz Proboszcz głosił kazania i zbierał ofiary na budowę naszego kościoła w Parafii św. Jana z Kęt w Rumii, św. Antoniego w Kuźnicy, NMP Królowej i św. Leona w Wejherowie, WNMP w Bolszewie
 • 04.12 gościliśmy przedstawiciela Gdańskiego Seminarium Duchownego

Prace inwestycyjne w roku 2022

 • Listopad – oddaliśmy do użytku salkę nad kaplicą

Dane statystyczne – rok 2022

 • Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2021 wynosiła 5.150 osób
 • Liczba uczestniczących w niedzielnej Mszy świętej w październiku - 650 osób (13% ogółu osób zameldowanych)

Liczba udzielonych sakramentów

 • Chrzest – 53 (2021 – 48)
 • Komunia święta – 65 dzieci (2021 – 73 dzieci)
 • Bierzmowanie – 47 osób (2021 – 60 osób)
 • Śluby – 7 (2021 – 8)
 • Liczba Pogrzebów – 15 (2021 - 16)

Kolęda grudzień 2022 / styczeń 2023

 • Kolędę przyjęło 816 rodzin na 2508 mieszkań i domów – 32,5 %

 

WYDARZENIA I PLANY NA ROK 2023

Ważniejsze wydarzenia Kościoła powszechnego i lokalnego

 • sierpień – Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie
 • wrzesień – 50.lecie Parafii MB i św. Anny w Wejherowie

Plany duszpasterskie

Zadania

 • rekolekcje wielkopostne prowadzone przez Ojców Oblatów połączone
  z odnowieniem misji świętych
 • duszpasterstwo młodzieży i dzieci
 • kurs ewangelizacyjny „Nowe Życie”
 • pielgrzymka parafialna do Medjugorie
 • jednodniowe pielgrzymki do polskich sanktuariów

Wydarzenia

 • 19.03 Uroczystość Sakramentu Bierzmowania
 • 13.05 Uroczystość I Komunii świętej
 • 21.05 Rocznica dzieci klas IV
 • 24.06 Festyn Parafialny

Plany inwestycyjne

 • zbieranie środków na rozpoczęcie kolejnego etapu budowy kościoła

Podziękowanie

 • wszystkim za wszelkie wsparcie duchowe i materialne
 • tym naszym parafianom, którzy przyjęli kolędę
 • Paniom i Panom sprzątającym co tydzień naszą kaplicę
 • tym osobom, które na stałe lub okazjonalnie wykonują różne prace
 • grupom i wspólnotom
 • Pani Dorocie za układanie kwiatów
 • Pani Urszuli i Pani Agacie - naszym Organistkom
 • Panu Arkadiuszowi za pomoc w zakrystii

Zakończenie

Na koniec – podobnie jak przy pierwszym czytaniu – sięgnijmy do pierwszych słów dzisiejszej Ewangelii. Apostoł i Ewangelista zapisał: „Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę” (Mt 5,1a). Chrystus z wysokości ambony naucza, a z wysokości ołtarza w swoim Ciele i Krwi zniża się do każdego z nas. Widzi każdego nas bardzo osobiście, a zarazem patrzy na naszą wspólnotę. I pragnie odpowiedzi na swoją obecność. Pragnie wiary i świadectwa chrześcijańskiego życia. Niech On – nasz Pan i Zbawiciel – obdarzy nas swoim błogosławieństwem i łaską oraz uzdolni do pięknego i prawego życia. Dla dobra nas samych, naszych bliskich i naszej parafii.

 

 

W niedzielę 06.11 przeżywaliśmy doroczną uroczystość odpustową ku czci naszego patrona św. Karola Boromeusza. Sumie odpustowej o godz. 12.30 przewodniczył Ksiądz Infułat Daniel Nowak. Zapraszamy to obejrzenia fotorelacji z dzisiejszego wydarzenia.

W niedzielę 28.08 w naszej kaplicy wystawiony został feretron poświęcony św. Karolowi Boromeuszowi oraz św. Janowi Pawłowi II. To nasz pierwszy feretron, który powstał dzięki grupie naszych parafian. Serdecznie dziękujemy za to dzieło wszystkim ofiarodawcom i wykonawcom. Uroczyste poświecenie feretronu odbyło się podczas Mszy świętej o godz. 12.30. Feretron będzie nam towarzyszył podczas pielgrzymki do Swarzewa oraz w czasie procesji w ciągu całego roku.