Przeskocz do treści

Dziś XII Niedziela zwykła.. Pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy Metropolity Gdańskiego przeżywaliśmy dzień wdzięczności za 10. lat istnienia naszej parafii. W modlitwie polecamy całą naszą wspólnotę, w tym też młodzież, która przyjęła Sakrament Bierzmowania. Niech nasz Patron - św. Karol Boromeusz - wyprasza dla każdego z nas Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne dary.  

Wczoraj, 03 czerwca 2021r. świętowaliśmy w Naszej parafii uroczystość z okazji święta Bożego Ciała. Rozpoczęliśmy mszą św. polową na Jakubowej Polanie na os. Fenikowskiego a następnie wraz z kapłanami i Najświętszym Sakramentem ulicami Fenikowskiego, Orzeszkowej oraz Gryfa Pomorskiego przeszliśmy w procesji do naszego nowego kościoła. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Liturgia domowa

Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie ojciec rodziny, matka lub ktoś z domowników rozpoczyna modlitwę znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

 Prowadzący modlitwę mówi:

Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również namofiarować pokój i nadzieję.

Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego (Mk 16,1-7).

Z Ewangelii według świętego Marka.

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły dogrobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».

Po odczytaniu tekstu Ewangelii prowadzący modlitwę mówi:

Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:

Wszyscy: Ojcze nasz…

Prowadzący modlitwę mówi dalej:

Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy się szczególnie o zdrowie dla całej naszej rodziny i o ustanie epidemii, prośmy za chorych, za lekarzy i cały personel medyczny oraz za wszystkie służby. Błagajmy za samotnych, opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi:

Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…

 Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz imdać, Panie…

 MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prowadzący modlitwę mówi:

Módlmy się.

Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy zwdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Potem każdy z domowników może wypowiedzieć życzenia świąteczne.

 Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...

 Można także zaśpiewać wielkanocną pieśń, np. Zwycięzca śmierci…

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z USTANOWIENIEM NOWEGO ARCYBISKUPA GDAŃSKIEGO do katolików świeckich, osób życia konsekrowanego oraz księży

Ojciec Święty Franciszek ustanowił nowego Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego. Ogłoszenie tego faktu miało miejsce przed kilkoma dniami, tj. 2 marca 2021 roku. Pasterzem archidiecezji gdańskiej został dotychczasowy arcybiskup białostocki Tadeusz Wojda.

Nowy Arcybiskup Gdański ma 64 lata (urodzony w 1957 roku). Pochodzi z ziemi kieleckiej. Należy do stowarzyszenia Księży Pallotynów. Jest doktorem teologii. Przez dwadzieścia lat pracował w Rzymie, w papieskim urzędzie ds. misji, który nosi nazwę: Kongregacja Ewangelizacji Narodów. Przez ostatnie cztery lata był arcybiskupem białostockim.

Zadaniem Księdza Arcybiskupa będzie kierowanie archidiecezją gdańską, którą stanowi dwieście parafii. Działa w niej wiele grup życia apostolskiego i realizowane są liczne dzieła charytatywne. Do podstawowych obowiązków każdego biskupa należy przekaz orędzia Ewangelii coraz to nowym pokoleniom. Jego zadaniem jest udzielanie święceń diakonom i księżom, a także konsekracja dziewic, błogosławienie wdów oraz troska o wspólnoty życia konsekrowanego: żeńskie i męskie. Istotnym zadaniem biskupa jest towarzyszenie małżeństwom i rodzinom, osobom samotnym, starszym i chorym. Także tym, którzy znajdują się na marginesie życia społecznego. Wokół sprawowanej przez biskupa Eucharystii gromadzą się w jedno wspólnoty kościelne.

Pisał kiedyś Henryk Sienkiewicz, że „Kościół jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości”. Słowa te charakteryzują również posłannictwo biskupa, który wypełnia swoją misję we współpracy z katolikami świeckimi i ich duszpasterzami. Niewątpliwie ważnym zadaniem arcybiskupa gdańskiego pozostaje strzeżenie etosu „Solidarności”, który sformułowano na Wybrzeżu w latach osiemdziesiątych minionego stulecia.

Arcybiskup Tadeusz Wojda będzie siódmym z kolei biskupem Kościoła gdańskiego. Jego poprzednikami byli: bp Edward O’Rourke, bp Karol Maria Splett, bp Edmund Nowicki, bp Lech Kaczmarek, abp Tadeusz Gocłowski,  abp Sławoj Leszek Głódź.

Decyzję papieża Franciszka o ustanowieniu arcybiskupa Tadeusza Wojdy naszym pasterzem przyjmujemy z szacunkiem i w duchu wiary. Serdecznie i z radością witamy nowego Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego. Jego osobę otaczamy naszą modlitwą, aby mógł skutecznie posługiwać ludowi Bożemu w Kościele gdańskim.

bp Jacek Jezierski, administrator apostolski archidiecezji gdańskiej

bp Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy 

bp Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy

abp Sławoj Leszek Głódź, arcybiskup metropolita gdański senior

Gdańsk – Oliwa, 5 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKO – GOSPODARCZE – ROK 2020

 Wstęp

Rok 2020 przejdzie do historii jako rok globalnej pandemii koronowirusa. Epidemia zmieniła nasze życie w wielu wymiarach. Wprowadzone dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa obostrzenia sanitarne ograniczyły i czasowo zabrały nam wiele spraw. Pojawiły się problemy z pracą, organizacją życia społecznego, zawodowego, szkolnego i domowego. Tradycyjne życzenia „zdrowia” nabrały nowego i szczególnego znaczenia. Do codziennego języka weszły takie słowa i pojęcia jak: izolacja, kwarantanna, choroby współistniejące, dezynfekcja, dystans, maseczki, praca zdalna, praca hybrydowa, spotkania online. W przestrzeni medialnej każdego dnia obecne są statystyki związane z liczbą zachorowań, ozdrowień, a także zgonów. Zmieniło się też nasze życie religijne, co ma wpływ na funkcjonowanie parafii w odniesieniu do uczestnictwa we Mszy świętej, życia sakramentalnego oraz wszelkiej aktywności duszpasterskiej.

Epidemia trwa, ale zarazem wyglądamy jej końca. Z nadzieją opartą na wierze w Bożą Opatrzność weszliśmy w nowy 2021 rok. „Trzymajmy się jej (jak pisze autor listu do Hebrajczyków) jak bezpiecznej i silnej kotwicy”. Z ufnością spoglądajmy w przyszłość. Choć „przemija postać tego świata” (1Kor), jak słyszeliśmy dziś w drugim czytaniu, ten świat i też każdy z nas jest w rękach Boga.

Najważniejsze wydarzenia parafialne w roku 2020

 • 12.01 Niedziela Chrztu Pańskiego - Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź odprawił Mszę świętą i udzielił sakramentu chrztu
 • 10.02 Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy (Pan Prezydent zatrzymał się przy budującej świątyni, posadził 40. letni Dąb Stulecia zaślubin Polski z morzem oraz odwiedził plebanię)
 • 08.03 II Niedziela Wielkiego Postu - Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź przeprowadził wizytację kanoniczną oraz udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania
 • 15.03 III Niedziela Wielkiego Postu - w związku z epidemią weszły w życie nowe zasady odnoszące się do organizacji życia religijnego
  • pojawiły się limity dotyczące uczestnictwa we Mszy świętej
  • zostały odwołane nabożeństwa, rekolekcje i spotkania duszpasterskie
  • zaczęła obowiązywać dyspensa od uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej
 •  

Naszym wyjściem naprzeciw tej sytuacji były:

  • codzienny wieczorny kapłański różaniec
  • codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
  • transmisje niedzielnych Mszy świętych
 • 09 – 12.04 Triduum Paschalne sprawowane bez udziału wiernych Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych w domach wiernych
 • 09.04 Wielki Czwartek – od tego dnia  na stałe jesteśmy obecni w naszej lokalnej telewizji TV Chopin oraz internecie
 • 10.04 Wielki Piątek - Liturgię Męki Pańskiej sprawował Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
 • 19.04 Niedziela Miłosierdzia Bożego - poświęcenie nowego obrazu „Jezu, ufam Tobie”, wcześniej także obrazu MBNP, św. Józefa i św. Jana Pawła II
 • 18.05 Obchody 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II
 • 30.05 Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego
 • 06.06 Pierwsza grupa dzieci klas III przystąpiła do I Komunii świętej (kolejne grupy dzieci miały uroczystość w czerwcu, lipcu i wrześniu)
 • 11.06 Uroczystość Bożego Ciała – uczestniczyliśmy we Mszy świętej oraz procesji
 • 30.06 Posługę w naszej parafii zakończył ks. Marcin Mieszczuk Duszpasterską pracę w naszej wspólnocie zakończył również ksiądz kanonik Kazimierz Krużel
 • 01.07 Duszpasterską posługę w naszej parafii rozpoczął Ks. Krystian Krepel
 • 05.09 Ostatnia grupa dzieci klas III przystąpiła do I Komunii świętej
 • 05 – 06.09 Parafialna Piesza Pielgrzymka do Swarzewa
 • 15.09 Pierwsze spotkania związane z przygotowaniem do I Komunii świętej oraz Sakramentu Bierzmowania
 • 18.10 Nowe zarządzenia sanitarne w związku z drugą falą epidemii
 • 01.11 Uroczystość Wszystkich Świętych przeżywaliśmy jedynie w kościele. Na cmentarzach nie były sprawowane Msze święte oraz nabożeństwa
 • 04.11 Liturgiczne wspomnienie św. Karola Boromeusza. Choć nie było uroczystego odpustu, to jako parafia modliliśmy się za wstawiennictwem naszego patrona. W tym dniu przeżywaliśmy pierwszą rocznicę śmierci +Księdza Proboszcza Piotra Lewańczyka
 • 08.11 Zawiesiliśmy katechezy sakramentalne dla dzieci klas III oraz młodzieży klas I szkół średnich
 • 24.12 Mszę świętą w Noc Bożego Narodzenia sprawował Ksiądz Arcybiskup Senior Sławoj Leszek Głódź

Prace inwestycyjne w roku 2020

 • Luty / Marzec - Prace związane z zagospodarowaniem terenu za plebanią
 • Wrzesień – Wykonanie cokołu pod pomnik św. Piotra (rzeźba została ofiarowana przez Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia i wraz z cokołem liczy ok. 6. metrów; autorem jest wybitny polski rzeźbiarz pomnikowy Andrzej Renes)
 • Listopad - Rozpoczęliśmy kolejny etap prac przy budowie naszego kościoła. Prace dotyczą kopuły wznoszonej świątyni. Planujemy wykonanie elewacji, montaż rynien i ośmiu okien oraz zabezpieczenie, docieplenie i pokrycie blachą miedzianą kopuły. Na prace udało się pozyskać część środków finansowych.

Dane statystyczne – rok 2020

 • Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2019 wynosiła 5.324 osoby
 • Liczba udzielonych sakramentów:
  • Chrzest – 52 (2019 – 60)
  • Komunia święta – 45 dzieci (2019 – 35 dzieci)
  • Bierzmowanie – 41 osób (2019 – 47 osób)
  • Śluby – 5 (2019 – 6)
 • Liczba Pogrzebów – 21 (2019 – 17)

WYDARZENIA I PLANY NA ROK 2021

Ważniejsze wydarzenia Kościoła powszechnego

 • Rok św. Józefa (od 8 grudnia 2020)
 • Rok Rodziny (19 marca 2021 – czerwiec 2022)
 • Rok św. Jakuba (Rok Święty Compostelański) – 2021

Plany duszpasterskie

Zadania

 • wznowienie przygotowania do sakramentów
 • pełna działalność grup i wspólnot i związane z tym pomysły oraz inicjatywy
 • wprowadzenie comiesięcznego nabożeństwa do św. Karola Boromeusza

Wydarzenia

 • Uroczystość Sakramentu Bierzmowania
 • 05 Uroczystość I Komunii świętej
 • 09 – 16.05 Pierwsze Misje Parafialne (poprowadzą Ojcowie Oblaci)
 • Uroczystość 10. rocznicy powstania parafii
 • czerwiec - Festyn Parafialny

Plany inwestycyjne

 • kontynuacja rozpoczętych prac
 • oddanie do użytku sali spotkań nad kaplicą (w ramach prac powstanie aneks kuchenny oraz dwie toalety)

Podziękowanie

 • wszystkim za wszelkie wsparcie duchowe i materialne
 • Paniom i Panom sprzątającym co tydzień naszą kaplicę
 • tym osobom, które na stałe lub okazjonalnie wykonują różne prace
 • grupom i wspólnotom
 • Pani Dorocie za układanie kwiatów
 • Pani Urszuli i Panu Piotrowi - naszym Organistom
 • Panu Arkadiuszowi za pomoc w zakrystii

Zakończenie

Ewangelia dzisiejszej niedzieli opisuje powołanie pierwszych uczniów. – uczniowie. Wezwani i zaproszeni przez Chrystusa rybacy „poszli za Nim”, by stać się „rybakami ludzi”. My, którzy na mocy chrztu jesteśmy uczniami Jezusa,   idźmy za Nim. Osobiście, małżeńsko, rodzinnie i jako wspólnota naszej parafii. Wypełniajmy Jego Słowem nasze życie i bądźmy Jego świadkami.

 

Drodzy nasi Parafianie!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie najlepsze życzenia.

Życzymy mocnej wiary w żywą obecność Nowonarodzonego Pana w Kościele – we wspólnocie i sakramentach, szczególnie w Eucharystii.

Życzymy nadziei, która przeniesie nas przez mroki nocnej pandemii oraz nasze osobiste trudności.

Życzymy miłości – do Boga i ludzi.

Niech to będzie dla nas źródłem pokoju. Tak byśmy wraz z Aniołami wyznali i wyśpiewali: 

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!” 

Dobrych, zdrowych i błogosławionych Świąt!

Wasi Duszpasterze.

W zeszłym tygodniu w Sobotę (5.09) oraz w Niedzielę (06.09) nasza Parafia już po raz 7 pielgrzymowała do Królowej Polskiego Morza w Swarzewie. Zanieśliśmy do Jej tronu wszystkie nasze intencje, całej naszej Parafii i grupy naszych facebookowych sympatyków i przyjaciół. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji z niedzieli, z powrotu pielgrzymów ze Swarzewa do Wejherowa. Największe podziękowania dla naszych kochanych Księży, którzy nas dzielnie przeprowadzili, najpierw do Swarzewa, a wczoraj do naszej kaplicy. Dziękujemy 🙂 Już nie możemy się doczekać przyszłorocznej pielgrzymki... na którą już dziś wszystkich zapraszamy !!!