Przeskocz do treści

 PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
IZRAEL - ,,ŚLADAMI CHRYSTUSA’’

CEZAREA - KARMEL- NAZARET- KANA GALILEJSKA - JEZIORO GALILEJSKIE -
- GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW I GÓRA TABOR - BETANIA – JERYCHO -
- MORZE MARTWE - BETLEJEM - AIN KAREM - JEROZOLIMA -

Termin:  06.02.2024 – 13.02.2024

 

Ramowy program pielgrzymki 

DZIEŃ 1 Wylot : Gdańsk – Warszawa - Tel -Aviv