Przeskocz do treści

 1. Dziś I Niedziela Adwentu rozpoczynająca nowy rok kościelny. Okres Adwentu ma podwójny charakter. Przygotowując do Świąt Bożego Narodzenia kieruje nasze serca ku oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Jest zatem czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.
 2. W liturgii w ciągu tygodnia:
  • we wtorek – św. Andrzeja, Apostoła
  • w piątek  – św. Franciszka Ksawerego, kapłana
 3. Dziś początek pierwszych w naszej parafii misji świętych, które prowadzą Misjonarze Oblaci z Poznania: ojciec Andrzej Korda oraz ojciec Paweł Ratajczyk. Ojców Misjonarzy serdecznie witamy w naszej wspólnocie i wspieramy gorliwą modlitwą. Dla całej naszej parafii wypraszamy łaskę otwartych serc oraz gotowość do przemiany i nawrócenia. Misje będą trwały cały tydzień i zakończą się w niedzielę 05.12. Plan misji jest dostępny w przedsionku kaplicy oraz zamieszczony na naszej stronie internetowej.
 4. Spowiedź w czasie Misji w dni powszednie pół godziny przed każdą Mszą świętą.
 5. W okresie Adwentu zapraszamy na Mszę świętą ku czci Matki Bożej. Roraty codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 6.30. Zachęcamy do uczestnictwa w roratach także dzieci z lampionami. W pierwszym tygodniu podczas Mszy świętej roratniej będzie krótka nauka misyjna.
 6. W tradycji Adwentu utrwalił się zwyczaj ustawiania wieńca z czterema świecami, które oznaczają kolejne niedziele tego liturgicznego czasu. Zachęcamy do tej praktyki w naszych domach.
 7. W tym tygodniu przypadają pierwsze eucharystyczne dni miesiąca. Ze względu na program spotkań misyjnych nie będzie tradycyjnych nabożeństw. Nocna adoracja w I piątek rozpocznie się po Apelu Jasnogórskim i zakończy w I sobotę o godz. 6.00.
 8. W przedsionku kaplicy do nabycia „Gość Niedzielny” oraz „Mały Gość”.

SOBOTA 27.11 / NIEDZIELA  28.11 -  DZIEŃ ROZPOCZĘCIA

 • Wprowadzenie misjonarzy do kościoła

PONIEDZIAŁEK  29.11 -  DZIEŃ  ODNOWIENIA  WIARY

 • Msza o godz. 6.30 z kazaniem misyjnym
 • Msza o godz. 8.00  z kazaniem misyjnym
 • Msza o godz. 18.00  z kazaniem misyjnym, po Mszy świętej nabożeństwo pokutne dla wszystkich
 • Msza o godz. 19.30  z kazaniem misyjnym, po Mszy świętej Apel Jasnogórski

WTOREK 30.11 – DZIEŃ MODLITW ZA ZMARŁYCH

 • Msza o godz. 6.30 z kazaniem misyjnym
 • Msza o godz. 8.00  z kazaniem misyjnym
 • Msza o godz. 18.00  z kazaniem misyjnym, Po Mszy świętej nabożeństwo za zmarłych
 • Msza o godz. 19.30  z kazaniem misyjnym, po Mszy świętej Apel Jasnogórski

ŚRODA 01.12 – DZIEŃ RODZIN

 • Msza o godz. 6.30 z kazaniem misyjnym
 • Msza o godz. 8.00  z kazaniem misyjnym
 • Spotkanie dla dzieci klas VI – VIII SP o godz. 16.30
 • Msza o godz. 18.00  z kazaniem misyjnym, w czasie Mszy świętej odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
 • Msza o godz. 19.30  z kazaniem misyjnym, po Mszy świętej Apel Jasnogórski

CZWARTEK 02.12 – DZIEŃ EUCHARYSTII

 • Msza o godz. 6.30 z kazaniem misyjnym
 • Msza o godz. 8.00  z kazaniem misyjnym
 • Spotkanie dla dzieci klas III – V SP o godz. 16.30
 • Msza o godz. 18.00  z kazaniem misyjnym, po Mszy świętej nabożeństwo eucharystyczne
 • Msza o godz. 19.30  z kazaniem misyjnym, po Mszy świętej Apel Jasnogórski

PIĄTEK 03.12 - DZIEŃ PRZEBŁAGANIA

 • Msza o godz. 6.30 z kazaniem misyjnym
 • Msza o godz. 8.00  z kazaniem misyjnym
 • Msza o godz. 16.30 dla dzieci
 • Msza o godz. 18.00  z kazaniem misyjnym, po Mszy świętej nabożeństwo przebłagalne
 • Msza o godz. 19.30  z kazaniem misyjnym, po Mszy świętej Apel Jasnogórski

SOBOTA  04.12 -  DZIEŃ  MARYJNY

 • Msza o godz. 6.30 z kazaniem misyjnym
 • Msza o godz. 8.00  z kazaniem misyjnym
 • Msza o godz. 18.00  z kazaniem misyjnym, po Mszy świętej nabożeństwo maryjne
 • Msza o godz. 19.30  z kazaniem misyjnym, po Mszy świętej Apel Jasnogórski

NIEDZIELA 05.12 – DZIEŃ ZAKOŃCZENIA

Po każdej Mszy świętej procesja pod krzyż misyjny

 • poświęcenie krzyża
 • odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
 • odpust

 

 1. Dziś Niedziela Chrystusa Króla, ostatnia w roku liturgicznym. Za tydzień I Niedziela Adwentu rozpoczynająca nowy rok kościelny.
 2. W liturgii w ciągu tygodnia:
  • w poniedziałek - św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej
  • w środę – św. Andrzeja i Towarzyszy, męczenników wietnamskich
 3. Za tydzień rozpoczną się pierwsze w naszej parafii misje święte, które poprowadzą Misjonarze Oblaci z Poznania. Początek w niedzielę 28.11 (nauka także w sobotę 27.11 o godz. 18.00), zakończenie w niedzielę 05.12. Wydrukowany plan misji rozdają nasi ministranci. Prosimy o zabranie go do swoich domów, jak również dla nieobecnych dziś sąsiadów. Plan dostępny jest też na naszej stronie internetowej. W ramach bezpośredniego przygotowania do misji od poniedziałku do piątku po Mszy świętej wieczornej nabożeństwo oczekiwania przed Najświętszym Sakramentem. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 4. Dziś zbiórka do puszek na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej. Zebrane środki zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas Polska – na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.
 5. W przedsionku kaplicy do nabycia „Gość Niedzielny”.
 6. Dziękujemy za utrzymanie porządku w kaplicy oraz wszelkie wsparcie duchowe i materialne.
 7. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu swoje imieniny, urodziny i rocznice składamy najlepsze życzenia.

 1. Dziś XXXIII Niedziela zwykła przeżywana jako Światowy Dzień Ubogich oraz Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W związku z tym zbiórka do puszek na rzecz prześladowanych chrześcijan. Zachęcamy też do każdego nawet drobnego gestu życzliwości i wsparcia wobec potrzebujących. Za tydzień odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej. Zebrane środki zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas Polska – na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.
 2. W liturgii w ciągu tygodnia:
  • w środę – św. Elżbiety, zakonnicy
  • w czwartek – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
  • w sobotę – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana
 3. Nabożeństwo do św. Karola Boromeusza w środę 17.11 po Mszy świętej wieczornej. Zapraszamy do modlitwy w intencji całej parafii za wstawiennictwem naszego patrona.
 4. Za dwa tygodnie w pierwszą Niedzielę Adwentu rozpoczną się pierwsze w historii naszej parafii misje święte, które poprowadzą Misjonarze Oblaci z Poznania. Początek w niedzielę 28.11 (nauka także w sobotę 27.11 o godz. 18.00), zakończenie w niedzielę 05.12. Dziś czytamy list misjonarzy i rozpoczynamy modlitwę o dobre przygotowanie do misji. List zamieszczony jest również na stronie internetowej.
 5. Z tyłu kaplicy do nabycia „Gość Niedzielny”.
 6. Dziękujemy za utrzymanie porządku w kaplicy oraz wszelkie wsparcie duchowe i materialne.
 7. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu swoje imieniny, urodziny i rocznice składamy najlepsze życzenia.

Umiłowani przez Boga, Siostry i Bracia

Parafii św. Karola Boromeusza w Wejherowie!

 

Z woli dobrego Boga i na zaproszenie Waszych Duszpasterzy pragniemy przyjechać do Was, by wspólnie przeżywać Mi­sje Święte. Ze swej strony pragniemy słu­żyć pomocą i swoją kapłańską posługą, by wspólnie rozważając Słowo Boże i karmiąc się Najświętszym Sakramentem, jeszcze ściślej zjednoczyć się z Bogiem, który dla nas stał się człowie­kiem i uczynił nas dziećmi Bożymi. To On powiedział: „A to jest życie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (J 17,3). Słowa te tak zachwyciły naszego Ojca Założyciela - św. Eugeniusza de Mazenod - że zostawił nam je jako duchowy testament. W czasie trwania Misji Świętych postaramy się wspólnie zrozumieć, co one znaczą i ponownie odkryć naszą chrześcijańską tożsamość.

Misje Święte to czas szczególny! I nie dlatego, że trwać będą dłużej niż przeżywane przez Was już niejednokrotnie rekolek­cje; nie dlatego, że to my , Misjonarze Oblaci, będziemy do Was mówili, ale dlatego, że właśnie ten czas wybrał sobie dobry Bóg, by w tych dniach w sposób szczególny udzielać swojej łaski, zlewać na nas nadprzyrodzone dary i obdarzać nas pokojem, który tylko On dać może. Misje Święte to czas spotkania z ży­wym Chrystusem, naszym Zbawicielem, które dokonuje się najpełniej poprzez sakramenty święte przyjmowane z głęboką wiarą i umocnione Słowem Bożym. Do jak najlepszego przeżycia tego wydarzenia zachęca nas mocno i serdecznie doświadczenie minionych pokoleń, pouczając, że to przeżycie dokonuje się przez uczynienie bilansu chrześcijańskiego zaangażowania, odnowę życia religijno-moralnego i radosne spojrzenie na nadchodzące jutro, po wcześniejszym oczyszczeniu własnego sumienia w źródle Bożego miłosierdzia.

Do dobrego i owocnego przeżycia tego szczególnego czasu nie wystarczy jedynie świadomość mających się odbyć Misji, ogłoszenia w parafii, plakaty czy nawet gorąca zachęta duszpasterzy. Potrzebna jest wasza, droga Siostro i drogi Bra­cie w Chrystusie, obecność i zaangażowanie!

Dlatego zwracamy się do Was wszystkich z ogromną prośbą i apelem: zechciejcie włączyć się czynnie w to misyjne dzieło. Już dzisiaj prosimy, pomyślcie, jak wygospodarować czas, by wziąć udział w naukach misyjnych; co zrobić, aby cała rodzina gorliwie skorzystała z przygotowanych przez samego Boga darów? Niech to będzie autentycznie czas rodzinnego zrywu i zbliżenia się do Dobrego Boga. Kto wie? Może niektóre prace trzeba będzie odłożyć na później - zaplanujcie to, prosimy, już teraz! Niech w Waszych rodzinach widać będzie, że w parafii dzieje się coś nadzwyczajnego. Zatrzymajmy się na chwilę dla Boga! Odetchnijmy duchową atmosferą i Bożą miłością, abyś­my nie zatracili się w pogoni za beztroskim życiem. Uczyńcie to, prosimy, dla sa­mego Boga! A wtedy zrozumiemy, co to znaczy otworzyć się na Boże działanie i utrwalić swoją wiarę, która niczym kotwi­ca będzie naszą ostoją wobec zagrożeń współczesnego świata. Odetchnijmy w tych nadchodzących dniach Bogiem i Jego mi­łością, abyśmy poczuli się kochani przez Tego, który dla nasze­go zbawienia nie oszczędził własnego Syna, lecz wydał Go na ukrzyżowanie.

Domyślamy się, że są wśród Was i tacy, którzy uważają, że Bóg, Kościół i ten święty nadchodzący czas Misji nie są im do niczego potrzebne. Może jest to ktoś Wam bliski, a może sąsiad lub znajomy. Bardzo często są to ludzie zagubieni, doświadczeni przez życie, schorowani lub zwyczajnie samotni. Prosimy Was, nie zostawiajcie ich samych sobie! Ten czas, który nam pozostał do rozpoczęcia Misji Świętych, wykorzystajmy na modlitwę za nich, prosząc Ducha Świętego, by wlał w ich serca pragnienie nieba i rozpalił miłością, tą miłością, która pochodzi od samego Boga i potrafi obudzić nawet najbardziej obojętnego człowieka. Niech to od dzisiaj będzie przedmiotem naszej codziennej mod­litwy, abyśmy wszyscy mogli się zgromadzić w tej świątyni na wspólnym wychwalaniu Boga za Jego niezmierzone dzieła. Niech to będzie modlitwa indywidualna, ale również w kręgu rodziny i w gronie parafialnym. Inni niech zdobędą się na ofiarowanie w tej intencji swoich cierpień czy wręcz dobrowolnych umartwień, jeszcze inni na słowa życzliwej zachęty skierowane do tych, którzy już od dawna zaniedbali praktyki religijne.

Wszystkich wzywamy i zachęcamy do zaangażowania się i do pomocy. Przecież dzieło Misji parafialnych jest naszym wspól­nym dziełem i od nas wszystkich zależy, jaki będzie ich błogo­sławiony owoc. Zachęcając Was do wzajemnej modlitwy, prosimy również, byście nie zapominali o nas, misjonarzach, którzy będą Wam głosili Słowo Boże. Proście Ojca naszego w niebie, by obdarzył nas wszystkich potrzebnymi łaskami, byśmy się stali doskona­łymi narzędziami Jego Boskiej woli podczas tych czekających nas dni misyjnych.

Do wszystkich zatem, bez wyjątku, kierujemy serdeczne zaproszenie. Weźcie udział w świętym czasie Misji parafialnych i cieszcie się odnową Waszej wiary, nadziei i miłości! Za­pewniamy o naszej modlitwie za Was i polecamy Was opiece Maryi, naszej najlepszej Matki oraz patrona Waszej parafii – świętego Karola Boromeusza.

Z pozdrowieniami w Chrystusie Zbawicielu - Misjonarze Oblaci z Poznania