Przeskocz do treści

TRIDUUM PASCHALNE W RODZINIE

TRIDUUM PASCHALNE W RODZINIE

Wielki Czwartek

 • jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy ustawić go na pierwszym miejscu
 • wspólnie zjeść kolację, tak jak jemy Wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem
 • krótka modlitwa i przeczytanie Ewangelii wg. św. Jana - rozdział 13 i 14
 • po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu 1 Kor 11,17-34
 • przyjąć Komunię duchowo, kilka minut ciszy i dziękczynienia
 • odśpiewać Pieśń „Ogrodzie Oliwny” lub inne …
 • wieczór ok. 21.00 odczytać z Ewangelii: Mt 26,16-56 i godzinę przeżyć albo w
  ciszy, albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub Radia

Wielki Piątek

 • w ciągu dnia śpiewamy Pieśni Wielkopostne o Krzyżu Jezusa
 • na stole ustawić Krzyż
 • jeśli to możliwe o godz. 11.00 odprawić „Drogę krzyżową” - teksty w książeczkach /modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co on prosi Pana/
 • wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa wg. św. Jana - 18,1-19,42 - położyć krzyż na stole
 • odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde
  wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami.
 • przyjąć duchowo Komunię świętą
 • złożyć z wiarą i wdzięcznością pocałunek na krzyżu Jezusa
 • przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości - 1 Kor 13,1-13
 • zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła…

Wielka Sobota

 • śpiewamy pieśni Wielkopostne
 • przygotować kosz świąteczny, jak co roku
 • przed kolacją odczytać List św. Jakuba i podziękować Bogu za łaskę wiary
 • po kolacji zaśpiewać jedną z pieśni wielkanocnych
 • przyjąć duchowo Komunię świętą
 • na zakończenie odśpiewać trzy Pieśni wielkanocne. Alleluja!

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH
PRZED ŚNIADANIEM

Liturgia domowa

Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Następnie ojciec rodziny, matka lub ktoś z domowników rozpoczyna modlitwę znakiem krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Prowadzący modlitwę mówi: Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam ofiarować pokój i nadzieję.

Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego (Mk 16,1-7).
Z Ewangelii według świętego Marka.

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».

Po odczytaniu tekstu Ewangelii prowadzący modlitwę mówi:
Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali
dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:

Wszyscy: Ojcze nasz…

Prowadzący modlitwę mówi dalej:
Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy się szczególnie o zdrowie dla całej naszej rodziny i o ustanie epidemii, prośmy za chorych, za lekarzy i cały personel medyczny oraz za wszystkie służby. Błagajmy za samotnych, opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi:

Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…

Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prowadzący modlitwę mówi:
Módlmy się. Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Potem każdy z domowników może wypowiedzieć życzenia świąteczne. Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...

Można także zaśpiewać wielkanocną pieśń, np. Zwycięzca śmierci…