Przeskocz do treści

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKO – GOSPODARCZE ROK 2021 III Niedziela zwykła 23.01.2022

Wstęp

W obchodzoną dziś po raz trzeci Niedzielę Słowa Bożego sięgamy do fragmentu Pierwszego Listu do Koryntian, w którym św. Paweł ukazuje Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa. Głową Ciała jest Chrystus, a ochrzczeni stanowią poszczególne Jego członki. Wszyscy spełniając określone funkcje i zadania przez swoją więź z Chrystusem – Głową budują Kościół w wymiarze duchowym i materialnym. Doświadczenie Kościoła jest w głównej mierze określone miejscem naszego zamieszkania. Tutaj jest nasze życie, nasz dom, nasza rodzina. Tutaj stanowimy wspólnotę parafialną, która wkroczyła w kolejny rok swego istnienia. Dziś podsumujmy miniony rok, dziękując Panu Bogu za otrzymane dary i zdobyte doświadczenie.

Najważniejsze wydarzenia parafialne w roku 2021

 • 04 - 21.01 zamiast tradycyjnej kolędy odbyło się 12 Mszy świętych w intencji naszych parafian
 • 23.02 wznowiliśmy przygotowania dzieci klas III do I Komunii świętej
 • 07.03 gościliśmy Rektora Gdańskiego Seminarium Duchownego, który głosił kazania i zbierał ofiary na nasze Seminarium
 • 25.03 zawiesiliśmy spotkania dla dzieci klas III
 • 17.04 zainaugurowaliśmy comiesięczne Nabożeństwo do naszego patrona św. Karola Boromeusza
 • 13.05 dziękowaliśmy Panu Bogu za 10. lat istnienia naszej parafii
 • 03.06 odbyła się procesja na Boże Ciało, którą rozpoczęła się Msza święta na Polanie Jakubowej
 • 19.06 pierwsza grupa dzieci klas III przeżyła Uroczystość I Komunii świętej
 • 20.06 po raz pierwszy gościliśmy w naszej parafii Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdę Metropolitę Gdańskiego, by wspólnie przeżyć Uroczystość 10. rocznicy powstania naszej parafii; podczas Mszy świętej nasza młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania, a uroczystość odbyła się przy ołtarzu polowym
 • 26.06 druga grupa dzieci klas III przeżyła Uroczystość I Komunii świętej
 • 18.07 gościliśmy o. Pawła Ratajczyka, Misjonarza Oblatów Maryi Niepokalanej, który głosił kazania oraz rozprowadzał kalendarze misyjne na rok 2022
 • 04 – 05.09 odbyła się Piesza Pielgrzymka do Swarzewa; uczestniczyło w niej ok. 80 osób
 • 23.09 rozpoczęliśmy katechezy sakramentalne dla dzieci klas III oraz młodzieży klas I szkół średnich
 • 04.11 w liturgiczne wspomnienie św. Karola Boromeusza modliliśmy się podczas Mszy świętej za +Księdza Proboszcza Piotra Lewańczyka w II rocznicę śmierci
 • 07.11 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego przeżywaliśmy naszą uroczystość odpustową
 • 28.11 – 05.12 odbyły się pierwsze w naszej parafii misje święte które prowadzili Misjonarze Oblaci z Poznania: ojciec Andrzej Korda oraz ojciec Paweł Ratajczyk
 • 12.12 gościliśmy przedstawiciela Gdańskiego Seminarium Duchownego
 • 31.12 zakończyliśmy współpracę z Panem Organistą Piotrem Leszczyńskim

Prace inwestycyjne w roku 2021

 • Luty – zakończyliśmy prace związane z zagospodarowaniem terenu poprzez postawienie ogrodzenia, którego dwie części stanowią granicę parafialnej działki
 • Marzec – zrealizowaliśmy kolejny etap prac związanych z salką nad kaplicą
 • Wrzesień – zakończyliśmy pracę przy kopule nowej świątyni; aktualnie kopuła jest wykończona zewnętrznie od szczytu do poziomu dachu

Dane statystyczne – rok 2021

 • Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 wynosiła 5.345 osób.
 • Liczba udzielonych sakramentów
  • Chrzest – 48 (2020 – 52)
  • Komunia święta – 73 dzieci (2020 – 45 dzieci)
  • Bierzmowanie – 60 osób (2020 – 41 osób)
  • Śluby – 8 (2020 – 5)
  • Liczba Pogrzebów – 16 (2020 – 21)

WYDARZENIA I PLANY NA ROK 2022

Ważniejsze wydarzenia Kościoła powszechnego

 • Trwa rozpoczęty 10.10.2021 roku synod pod hasłem "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja".
 • Trwa Rok Rodziny (19 marca 2021 – czerwiec 2022)

Plany duszpasterskie

Zadania

 • spotkania synodalne
 • rekolekcje wielkopostne
 • pełna działalność grup i wspólnot i związane z tym pomysły oraz inicjatywy
 • pielgrzymka parafialna do Włoch
 • pielgrzymki do polskich sanktuariów

Wydarzenia

 • Uroczystość Sakramentu Bierzmowania
 • 14.05 Uroczystość I Komunii świętej
 • czerwiec - Festyn Parafialny

Plany inwestycyjne

 • oddanie do użytku sali nad kaplicą

Podziękowanie

 • wszystkim za wszelkie wsparcie duchowe i materialne
 • tym naszym parafianom, którzy przyjęli kolędę
 • Paniom i Panom sprzątającym co tydzień naszą kaplicę
 • tym osobom, które na stałe lub okazjonalnie wykonują różne prace
 • grupom i wspólnotom
 • Pani Dorocie za układanie kwiatów
 • Pani Urszuli i Panu Piotrowi - naszym Organistom
 • Panu Arkadiuszowi za pomoc w zakrystii

Zakończenie

Ewangelia św. Łukasza przenosi nas dziś do synagogi w Nazarecie. To początek publicznej działalności Pana Jezusa. Czytany przez Chrystusa fragment Księgi Proroka Izajasza jest wizją czasów mesjańskich. Wizja ta zaczyna się spełniać. Sposób przekazu wywołuje poruszenie słuchaczy. Wszyscy mają wzrok utkwiony w Chrystusie. I dziś każdy z nas niech oczami i sercem spojrzy na Chrystusa obecnego w tajemnicy Eucharystii oraz w przesłaniu betlejemskiego żłóbka. Niech On – nasz Pan i Zbawiciel – obdarzy nas błogosławieństwem i łaską oraz uzdolni do pięknego i prawego życia. Dla dobra nas samych, naszych bliskich i naszej parafii.