Przeskocz do treści

 1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. To Święto patronalne Caritas i początek, obchodzonego co roku, Tygodnia Miłosierdzia. W Godzinie Miłosierdzia zapraszamy dziś o godz. 15.00 do wspólnej modlitwy przed obrazem „Jezu ufam Tobie”. Dziś też ofiarą do puszek możemy wesprzeć wszelkie dzieła prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
 2. W ciągu tygodnia:
  • we wtorek – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
  • w środę – Święto Chrztu Polski (ustanowione przez Sejm RP w roku 2019)
  • w czwartek – II rocznica śmierci księdza Zygmunta Malińskiego
 3. W czwartek 15.04 po raz pierwszy zapraszamy do udziału w Nabożeństwie do św. Karola Boromeusza. Nabożeństwo będzie sprawowane każdego 15. dnia miesiąca. Ze względu na inaugurację modlitwy do naszego patrona w tym miesiącu nabożeństwo będzie po Mszy świętej o godz. 8.00 oraz 18.00. Od przyszłego miesiąca zawsze po Mszy świętej wieczornej.
 4. Czas spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej w tym roku trwa do 30 maja. Spowiedź w naszej kaplicy w dni powszednie bezpośrednio przed Mszą świętą, w niedzielę podczas Mszy świętej.
 5. Z tyłu kaplicy do nabycia „Gość Niedzielny”.
 6. Dziękujemy za sprzątanie naszej kaplicy oraz wszelkie wsparcie duchowe i materialne. Dziś szczególnie za tacę inwestycyjną.
 7. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu swoje imieniny, urodziny i rocznice składamy najlepsze życzenia.

 1. Życzenia wielkanocne - Pierwsi świadkowie pustego grobu Pana usłyszeli słowa: „ Nie bójcie się”. To wezwanie niech dziś dotrze do każdego z nas. Niech stanie się ono zaproszeniem do ufności i odwagi w wyznawaniu wiary. Zmartwychwstały Chrystus jest pośród nas. Niech On nas prowadzi i umacnia. Wlewa w nasze serca nadzieję na nowe i lepsze życie. Tu na ziemi i kiedyś w niebie. Życzymy pełnych pokoju i radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wesołego „Alleluja”
 2. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Msza święta Rezurekcyjna o godz. 6.00. Pozostałe Msze święte według porządku niedzielnego od godz. 9.30.
 3. Poniedziałek Wielkanocny – Msze św. według porządku niedzielnego.
 4. Niedziela Zmartwychwstania rozpoczyna Oktawę wielkanocną czyli osiem dni, które obchodzi się jako uroczystość na cześć Zmartwychwstałego Pana. Z tej też racji nie obowiązuję post piątkowy.
 5. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. Trwa nowenna przed tą uroczystością. Do soboty włącznie każdego dnia przed Mszą świętą wieczorną odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
 6. W najbliższy piątek 09.04 comiesięczna nocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy świętej wieczornej wspólnym uwielbieniem, zakończenie Mszą świętą o godz. 8.00 w sobotę.
 7. Wszystkim, którzy przygotowali kaplicę i liturgię na czas Triduum Paschalnego serdecznie dziękujemy. Osobne podziękowania składamy pani Dorocie oraz Jej rodzinie za przygotowanie Grobu Pańskiego.

Liturgia domowa

Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie ojciec rodziny, matka lub ktoś z domowników rozpoczyna modlitwę znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

 Prowadzący modlitwę mówi:

Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również namofiarować pokój i nadzieję.

Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego (Mk 16,1-7).

Z Ewangelii według świętego Marka.

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły dogrobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».

Po odczytaniu tekstu Ewangelii prowadzący modlitwę mówi:

Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:

Wszyscy: Ojcze nasz…

Prowadzący modlitwę mówi dalej:

Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy się szczególnie o zdrowie dla całej naszej rodziny i o ustanie epidemii, prośmy za chorych, za lekarzy i cały personel medyczny oraz za wszystkie służby. Błagajmy za samotnych, opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi:

Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…

 Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz imdać, Panie…

 MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prowadzący modlitwę mówi:

Módlmy się.

Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy zwdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Potem każdy z domowników może wypowiedzieć życzenia świąteczne.

 Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...

 Można także zaśpiewać wielkanocną pieśń, np. Zwycięzca śmierci…

 1. Dziś Niedziela Palmowa, która jest wspomnieniem mesjańskiego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. To początek Wielkiego Tygodnia, w którym Kościół celebruje misterium zbawienia dokonanego przez Chrystusa w ostatnich dniach swego ziemskiego życia. Dziś po raz ostatni Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00.
 2. Od wczoraj obowiązują nowe przepisy sanitarne. Prosimy zatem o wzajemną troskę i odpowiedzialność. Po niedzieli zamontujemy zadaszenie konstrukcji przed naszą kaplicą, by umożliwić udział w modlitwie na zewnątrz. Przypominamy o obowiązującej dyspensie od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej. Jednocześnie zachęcamy do modlitwy w naszej kaplicy w ciągu tygodnia, jak również udziału we wspólnej modlitwie poprzez dostępne komunikatory.
 3. Dodatkowa spowiedź w tym tygodniu od poniedziałku do środy w godzinach 17.00 – 19.00.
 4. Do skarbonki można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 5. Z tyłu kaplicy do nabycia „Gość Niedzielny” oraz „Mały Gość”.

TRIDUUM PASCHALNE

W Wielki Czwartek Msza święta Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana o godz. 19.00. Po liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00. Nie będzie adoracji w ciemnicy.

W Wielki Piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 15.00 do 18.00. Porządek nabożeństw będzie następujący:

 • 15.00 Rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosierdzia
 • 18.00 Droga Krzyżowa
 • 19.00 Liturgia na cześć Męki Pańskiej

Do godz. 22.00 adoracja w Grobie Pańskim. Spowiedź w godz. 15.00 – 18.30 oraz po zakończonej liturgii. W tym dniu obowiązuje post ścisły.

Wielka Sobota

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim od godz. 8.00 do 18.00. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny będzie obywać się na zewnątrz od godz. 10.00 do 14.00 co pół godziny. Osoby, które nie będą mogły z różnych powodów uczestniczyć w tradycyjnej „święconce” mogą poprowadzić obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst obrzędu będzie zamieszczony na stronie internetowej. Wigilia Paschalna będzie sprawowana o godz. 19.00.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Msza święta Rezurekcyjna będzie sprawowana o godz. 6.00. Pozostałe Msze święte według porządku niedzielnego od godz. 9.30.

 1. Dziś V Niedziela Wielkiego Postu. Za tydzień Niedziela Palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Przed Mszą świętą będzie można nabyć palmy przygotowane przez dzieci ze scholi oraz ich rodziców. Złożone ofiary przeznaczone będą na działalność naszej scholi.
 2. W czwartek 25.03 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu będzie możliwość przystąpienia do Duchowej Adopcji. Osoby, które chciałby podjąć to dzieło zapraszamy do zakrystii przed Mszą świętą.
 3. W Wielkim Poście zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych i młodzieży o godz. 17.30. W niedzielę Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00. Kazania głosi o. Marek Janus, franciszkanin, proboszcz parafii klasztornej.
 4. Dodatkowa spowiedź w tym tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 – 19.00.
 5. Zachęcamy do przynoszenia produktów żywnościowych oraz środków czystości dla osób potrzebujących z naszej parafii. Dary, z których przygotujemy wielkanocne paczki, możemy składać w ciągu dnia w przedsionku naszej kaplicy.
 6. Do skarbonki można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 7. Z tyłu kaplicy do nabycia „Gość Niedzielny” oraz „Galilea” poświęcona Jezioru Galilejskiemu.
 8. Dziękujemy za sprzątanie naszej kaplicy oraz wszelkie wsparcie duchowe i materialne.
 9. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu swoje imieniny, urodziny i rocznice składamy najlepsze życzenia.